You haven't yet saved any bookmarks. To bookmark a post, just click .

  Our tari re-opens 8 January

  Kia ora e te iwi whānui,

  E te iwi whaanui, teenaa koutou katoa.I te tataunga atu ki te mutunga o tētahi atu tau, ka hiahia au ki te whakapau waa ki te whakapuaki i taku mihi nui ki a koutou katoa moo too koutou ngaakau nui, manawanui, me too koutou puumau.

  Ko teenei waa o te tau he waa hei whakaaroaro, hei whakanui, hei titiro whakamua ki ngaa timatanga hou. Kia kii too kāinga i te hari, too ngaakau i te aroha, me too oranga i te katakata i teenei waa hararei.

  As we approach the end of another year, I want to take a moment to extend my heartfelt gratitude to each of you for your dedication, resilience, and commitment.

  This festive season is a time for reflection, celebration, and looking forward to new beginnings. May the holiday season fill your homes with joy, your hearts with arohaa, and your lives with laughter.

  Wishing you all a very Merry Christmas and a have a cool Yule…

  Our offices are now closed and re-open on Monday January 8.

  If you need support you can phone us

  Kaimahi are encouraged to enjoy a restful break with their whānau, but out of sight doesn’t mean out of mind, so if you need support that you think we're the best to give, you can phone us on 0800 NGATI R (0800 642 847).

  E mihi ana ki a koutou katoa moo te Kirihimete hari me te Tau Hou e tino rangatira ana.

  Paimaarire,
  Shane Graham, Pouwhakahaere

  Richard Liddicoat

  Read more posts by this author.

  Our tari re-opens 8 January