Te Umu kohukohu Whetū

Download the programme, and note the new start time of 06:00am. Tēnā rā koutou e te whanaunga o Ngāti Rārua, nau mai haere mai ki Te Umu Kohukohu o Ngāti Rārua! Please note there is now a later start time: Arrive at 05:45am for a 06:00am start.